STŘÍPKY jsou odrazem toho co jsem zažil, přečetl, poslechl a následně napsal ve formě, která je srozumitelná pro mě samotného. Věřím, že i tobě se budou tyto krátké odstavce číst dobře a budou ku prospěchu. Pro jakýkoliv tvůj dotaz, spojení nebo zpětnou vazbu využij formulář a já se ti ozvu.

° ZRNKA MOUDROSTI jsou poznámky, sbírané v průběhu mého života a dle mého nesou hlubokou moudrost na niž se dá pohlížet z mnoha úhlů pohledu.

UPŘÍMNOST

28.02.2022

Prohloubit vztahy s ostatními, neschovávat své názory, pocity, přání a myšlenky. Opustit plášť strachu z reakcí ostatních. Dosahovat jasných závěrů, upřímných vztahů a situací bez domněnek a pochyb..
°°°
ŘÍKÁM VŠE TAK JAK JE A JAK VŠE VNÍMÁM
UDRŽUJI LINII UPŘÍMNOSTI A DÍKY TOMU SE MI ŽIJE LEHCE
JIŽ NEMÁM VE SVÉM ŽIVOTĚ STRACH Z REAKCÍ OKOLÍ...

LÁSKA

28.02.2022

Je to co boří překážky, co rozechvívá srdce i duši, co spojuje, to co je nejsilnější v našich životech. Je to výjimečná blízkost, kterou cítíme k někomu, k místu věcem okamžikům. Je to vášeň oproti které neexistuje adekvátní pozitivní síla.
°°°
DÁVÁM JI NAJEVO SVÉMU OKOLÍ, LIDEM KTERÉ MILUJI
PODPORUJI TY, KTEŘÍ JSOU V MÉM ŽIVOTĚ A HÝČKÁM JE...

DOCHVILNOST

28.02.2022

Čas váš a ostatních je vzácný, čekaní je prázdné a obtížně využitelné. Dochvilností projevujete druhým to, že vm na nich záleží, že si jejich času a osoby vážíte. Šetřete čas ať jej můžete využít efektivněji a účelněji.°°°
DODRŽUJI STANOVENÝ ČAS
PLÁNUJI VŠE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM
NENECHÁVÁM VĚCI NA POSLEDNÍ CHVÍLI

SKROMNOST

22.02.2022

Nepřičítat si své silné stránky nebo kladné vlastnosti jako zásluhu. Utišit své ego. Není jednoduché. Ten kdo dokáže jít touto cestou získává ctnost, která umožní žít příjemnější život bez hromadění zbytečností a bez vychloubání se.
°°°
NEPRAHNU PO DOKONALOSTI
PLNĚ SI UŽÍVÁM TOHO CO MÁM
JSEM ZA TO CO MĚ POTKALO A ČÍM JSEM OBKLOPENÝ - VDĚČNÝ...

SEBEDŮVĚRA

22.02.2022

Když si nejste jistí, sebedůvěra je to co pomůže vše zvládnout. Díky ní vyřešíte nové věci a záležitosti s klidem. Nasbírané zkušenosti ji brousí a utužují. Sebedůvěra vám dá sílu při krocích do neznáma.
°°°
ZVLÁDNU VŠE CO BUDU OPRAVDU CHTÍT
CHVÁLÍM A VNÍMÁM SE POZITIVNĚ
S CHYBAMI SI DOKÁŽU PORADIT

SAMOSTATNOST

22.02.2022

Spoléháte se sami na sebe, věříte si a přitom berete ohled i na své okolí, skvěle jste samostatní, rozhodujete se dle svých úsudků. Máte dostatek odvahy nahlížet na svět dle svých uvážení. Děláte nezávislá rozhodnutí, nezávislá na názorech ostatních.
°°°
MÁM OD SEBE REÁLNÁ OČEKÁVÁNÍ
JSEM SCHOPNÝ DĚLAT VĚCI SÁM A BÝT ZA NĚ ODPOVĚDNÝ
UMÍM SI ŘÍCI O POMOC...

POKORA

22.02.2022

Znáte své hranice i když se dají posouvat, víte, že vždy je něco víc, něco za hranou, něco dál, něco hůře dosažitelné. Jsme součástí většího celku. Vždy víte, že je možné učinit pouze několik kroků, aby nedošlo k nenávratnému poškození a cítíte, že je něco nad a něco kolem co vás dělá silnými a přitom malými.
°°°
DĚKUJI...

SÍLA

22.02.2022

Vše zdánlivě těžké ve vašem životě překonáváte pomocí síly, která vám dělá váš život stabilní. Čím více toho překonáte tím větší je vaše stabilita. Své síly je vždy potřeba napnout s novou příchozí výzvou. Přemýšlejte co je vašim zdrojem, který sílu podpoří (vztahy s přáteli, rodina, sport, vzdělání) na těchto pilířích svou sílu budujte.
°°°
JSEM...

VDĚČNOST

22.02.2022

Setkáváme se s ní tam kde byla prokázána laskavost. Je to uznání za vykonané dobro. Vyjádření díků nás spojuje s ostatními, přináší radost a pocit uspokojení. Je to nádherná emoce lásky.
°°°
VÁŽÍM SI SNAHY OSTATNÍCH
DĚKUJI ZA ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY
MYSLÍM POZITIVNĚ

Moudrost získáte v průběhu svého života ve chvílích poslouchání, právě v těch chvílích kdy se vám chce nejvíce mluvit. Dobré chování nic nestojí a drobné projevy vlídnosti vás mohou dostat daleko, daleko na místa, kam by jste se jiným způsobem nikdy nedostali. Nikdy se nevzdávejte ničeho čemu pevně věříte jen proto, že tomu nevěří někdo jiný.

💙💥 V životě se občas musíte zbavit něčeho na čem lpíte, aby jste dosáhli něčeho co vás činí šťastnými. Vy sami rozhodujete o svém osudu. Zajímejte se o lepší věci, budete řešit lepší problémy a díky tomu budete mít lepší život. Pokud se vzdáte příběhu, který tvrdíte svému vlastnímu já osvobodí vás to k dalšímu růstu vpřed. Před jakoukoliv změnou...

Nemusíte říkat hezké věci když se na ně necítíte. Nekupujte věci, které nepotřebujete. Odmítnutí a slova nedělají váš život lepšími ani horšími prostě tak jsou. V hloubce je ukryto zlato, zůstaňte něčemu zavázáni, pracujte na tom a vše pozitivní se dostaví. Když vás ovládne strach máte evidentně chybné úsudky. Při strachu vidíte vždy to nejhorší a...

Vaše nálady jsou vaše a nikoho jiného. Vychází z vašeho nitra a to je také vaše. Jakýkoliv vnější impulz je vždy poměřován vaší optikou se všemi vašimi zkušenostmi prožitky vzorci chování. Jak s vnějším podnětem naložíte, je jen na vašem uvážení, nikdo jiný to za vás neudělá. Svět je takový jak ho vnímáte vy. Není ničím víc ani ničím míň....

Vítězslav Fiala
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!